Umelá inteligencia od A po Z

Watson

Prvý systém umelej inteligencie, ktorý porazil človeka v televíznej súťaži.

Spoločnosť IBM vytvorila v roku 2011 Watsona. Je to systém umelej inteligencie, ktorý vyzval dvoch ľudí, aby s ním súťažili v americkej vedomostnej súťaži Jeopardy, a vyhral.

Watson založil svoje odpovede na obsahu miliónov kníh, slovníkov a encyklopédií.

Watsona naučili jedinečnú štruktúru otázok súťaže Jeopardy z predchádzajúcich príkladov a tento systém vyvinul spôsob, ako zodpovedať nové otázky za zlomok sekundy.

Programátori učili túto umelú inteligenciu nielen hľadať kľúčové slová v obsahu, ale tiež analyzovať a dešifrovať vety okolo týchto kľúčových slov. Watson tak dokázal krížovými odkazmi prehľadať rôzne kontextové zdroje a zistiť, že anglický výraz „tea“ neznamená iba čaj, ale aj typ oblečenia zo 40. rokov 20. storočia (a zodpovedať tak otázku za 800 USD).

Ak však moderátor položil otázku neočakávaným spôsobom, teda použil vetnú skladbu, ktorú programátori nepredpokladali, Watson tápal. Watsonova neznalosť konverzačného kontextu, ktorým ľudia prirodzene disponujú, tiež spôsobila, že niektoré otázky boli pre neho takmer nedešifrovateľné.

To bol pre vedeckú komunitu kľúčový poznatok, pretože zdôraznil potrebu flexibilných systémov umelej inteligencie trénovaných pomocou robustných príkladov ľudskej reči a informovaných spôsobom, akým sú dnes vytvárané systémy prirodzeného jazyka (ako sú napríklad tie, ktoré využívajú virtuálni asistenti, keď s nimi komunikujeme v domácnostiach a telefónoch).