Základní průvodce AI

Turingův test

Slavný test, který se zabýval otázkou, zda počítače dovedou myslet

Turingův test vychází z jednoduchého předpokladu: počítač projde testem, pokud s ním člověk dokáže pět minut konverzovat, aniž by si uvědomil, že hovoří s počítačem.

Test, který v roce 1950 vyvinul vědec a průkopník informatiky Alan Turing, položil základy toho, co nyní nazýváme umělou inteligencí, a vznesl otázku, zda je možné, aby stroj napodoboval lidské myšlení.

Z toho, že systém dokáže vyprodukovat srozumitelnou odpověď, však přímo nevyplývá, že skutečně rozumí.

Je zajímavé, že mnohé systémy, které tímto testem doposud prošly, přesvědčily lidi o své autenticitě nikoli kvalitou konverzace, ale spíše překlepy či gramatickými chybami, které se v textu vyskytovaly. Schopnost vypadat jako člověk a projít testem tedy není vždy spojena přímo s „inteligencí“ a „myšlením“.

Turingův test vedl mnoho vědců a vývojářů k úvahám o tom, co vlastně tvoří podstatu našeho lidství. Týmy zabývající se umělou inteligencí po celém světě inspiroval k tomu, aby počítače učily komunikovat přirozenějším, lidštějším způsobem.